Львівське товариство символдрами

Громадська Організація «Товариство символдрами», (надалі – Товариство) є добровільною, місцевою самодіяльною, неприбутковою громадською організацією, що створена у відповідності до Конституції України та Закону України «Про громадські об‘єднання».

1.1.      Метою створення та діяльності Товариства є сприяння охороні психічного та соматичного здоров’я населення через надання йому психотерапевтичної, психокорекційної, психолого- консультативної, психодіагностичної, психолого-педагогічної та інших видів психологічної допомоги, здійснення психолого-просвітницької діяльності, сприяння розвитку і вдосконаленню психотерапії, зокрема – символдрами, створення і виконання програм і проектів у галузі розвитку символдрами та психологічної і психотерапевтичної практики в цілому, сприяння в наданні інформаційної та матеріальної допомоги членам Товариства.

1.2.  Основними завданнями Товариства є:

 • Участь у вдосконаленні системи підготовки і перепідготовки кадрів фахівців у галузі глибинної психології і психотерапії, зокрема, – символдрами.
 • Вдосконалення форм і методів надання психотерапевтичної та психокорекційної, психолого- консультативної, медико-психологічної та психолого-педагогічної допомоги населенню, здійснення психолого-просвітницької діяльності.
 • Участь у розробці науково-практичних програм з актуальних проблем психотерапії, створення умов для їх матеріально-технічного, інформаційно-методичного і кадрового забезпечення, реалізації і впровадження результатів.
 • Організація та участь у національних та міжнародних семінарах, конференціях, конгресах з питань, що становлять мету діяльності Товариства.
 • Участь у конкурсах грантів з проблем і питань, які становлять мету діяльності Товариства.

1.3.  Для реалізації Статутних цілей і завдань Товариство, у порядку встановленому чинним законодавством:

 • Організовує навчально-методичну роботу для підвищення кваліфікації психотерапевтів, психологів, педагогічних, медичних та соціальних працівників, зайнятих у галузі охорони психічного здоров’я населення.
 • Координує діяльність своїх індивідуальних і колективних членів;
 • Сприяє підвищенню кваліфікації членів Товариства через надання пільг в оплаті навчальних семінарів, фінансування стажування членів Товариства – як у межах України, так і за кордоном.
 • Здійснює психолого-консультативну, психокорекційну, психотерапевтичну та психодіагностичну роботу.
 • Проводить лекції, консультації та інші інформаційно-просвітницькі акції в організаціях та установах, здійснює волонтерську діяльність членів Товариства з метою пропаганди методу символдрами як одного з найефективніших методів психотерапії дорослих, дітей та сімей.
 • Проводить наукові дослідження та здійснює нові розробки у галузі глибинно-психологічної психотерапії, зокрема – символдрами.
 • Популяризує теоретичні і науково-практичні розробки членів Товариства в галузі символдрами.
 • Сприяє оптимізації умов праці членів Товариства, зокрема, через надання їм необхідних інформаційних та психодіагностичних матеріалів, консультування з проблемних питань.
 • Створює власний фонд з фінансів, матеріальних цінностей – з використанням їх для цілей діяльності Товариства.
 • Створює власну матеріально-технічну базу.
 • Створює інформаційні, виробничі, консультативні та посередницькі формування для виконання статутних завдань Товариства.
 • Залучає установи та організації різних форм власності, юридичних осіб, спонсорів та меценатів до сприяння виконанню статутних завдань Товариства.

2.4. Товариство здійснює свою діяльність у тісній взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями.

Свідоцтво про державну реєстрацію

DRSU-393796-a

DRSU-393796-b

Blog Posts Slider

Blog Posts Carousel